Odpust ku czci M.B. Ostrobramskiej

Niedziela 14 listopada w Naszej Parafii obchodzona była jako uroczysty dzień odpustu. Choć liturgiczne wspomnienie Matki Miłosierdzia przypada 16 listopada, dla większego pożytku wiernych świętowanie przeniesiono na niedzielę. Przez cały dzień homilie odpustowe głosił ks. kan. dr Jan Dohnalik Kanclerz Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego. Kaznodzieja przybliżył nieco zapomnianą osobę błogosławionego ks. Michała Sopoćki (1988-1975), kierownika duchowego św. siostry Faustyny Kowalskiej. Ich relikwie znajdują się w kościele na Boernerowie w Kaplicy Miłosierdzia. Ten pochodzący z okolic Wilna Kapłan wielokrotnie modlił się przed Obliczem Matki Bożej Ostrobramskiej, modliła się tam również św. siostra Faustyna podczas swego pobytu w Wilnie. Nieopodal sanktuarium znajduje się kaplica z pierwszym obrazem Jezusa Miłosiernego namalowanego wg objawień otrzymanych przez siostrę Faustynę. Ksiądz kapitan Michał Sopoćko w latach 1918-1932 był kapelanem Wojska Polskiego, brał udział m.in. w Wojnie przeciwko bolszewikom w 1920r. Przez pięć lat pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Wilnie (1927–1932). Po poznaniu siostry Faustyny całe swe życie poświecił szerzeniu orędownictwa o Bożym Miłosierdziu.

O godzinie 13:00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta odpustowa, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Artur Miziński, Sekretarz Episkopatu Polski, a koncelebrował ks. Proboszcz płk. Andrzej Piersiak, ks. kan. dr Jan Dohnalik oraz kapłani z Dekanatu Jelonkowskiego. Wśród zaproszonych gości byli obecni m.in. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń płk Krzysztof Budyn. Ksiądz Biskup przybliżył wiernym informacje na temat Matki Bożej Ostrobramskiej oraz wyjaśnił czym jest Boże Miłosierdzie i jak bardzo każdy z nas go potrzebuje. Pod koniec uroczystości odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła, zakończona uroczystym błogosławieństwem oraz odśpiewaniem hymnu Te deum. Po Mszy św. na placu przy kościele rozpoczęła się świąteczna agapa. Można był zjeść pyszną wojskową grochówkę, ciasta przyniesione na wspólny stół oraz watę cukrową i popcorn przygotowane przez Liturgiczną Służbę Ołtarza.

Tekst: XTM
Foto: Jan Zakroczymski i XTM