Odpust Parafialny w 100 – lecie odzyskania Niepodległości.

Dzisiejsza niedziela była wyjątkową z dwóch powodów. Coroczny odpust ku czci Naszej Patronki: Matki Bożej Ostrobramskiej świętowaliśmy w 100. rocznicę  odzyskania Niepodległości. Na każdej Mszy świętej dziękowaliśmy Bogu za wolną Polskę. Kazania odpustowe w tym uroczystym dniu wygłosił Ks. Marcin Boryń – Diecezjalny  Duszpasterz  Młodzieży, który przyjechał do nas z  Kielc. Pamiętaliśmy o Jego dzisiejszych imieninach, składając mu serdeczne życzenia, dziękując jednocześnie za wygłoszone słowo. Kaznodzieja w przypowieści o „wdowim groszu ” wskazywał nam potrzebę ofiarności względem Boga i wspólnoty. Przypomniał, że odzyskanie wolności po 123 latach zaborów opieczętowane było ofiarą liczoną nie jedynie statystykami, ale cierpieniem konkretnych osób i ich rodzin. Nie można nigdy zapomnieć o tak wielu bezimiennych, którzy w sposób heroiczny poświecili swą młodość, zdrowie i życie, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Kaznodzieja podkreślał, by będąc nawet na OBCZYŹNIE nigdy nie zapominać o OJCZYŹNIE. Miał na myśli zarówno Polskę jak i Ojczyznę Niebieską, do której każdy z nas powinien zmierzać. Uroczystej Sumie Odpustowej przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Dokładnie o godzinie 12:00 donośny dźwięk dzwonów oraz odśpiewany Hymn Polski był naszym symbolicznym dziękczynieniem za niepodległość Ojczyzny. Dodatkowo rozdaliśmy dzieciom symboliczne 100-flag narodowych by były one wyrazem 100-lat troski poprzednich pokoleń o zachowanie wolnej Polski. Jak powtarzał nasz rodak, św. Jan Paweł II, wolność jest nam nie tylko dana, ale przede wszystkim zadana i należy o nią dbać, by nie poszła na darmo ofiara naszych przodków. Na dzień radosnego świętowania Liturgiczna Służba Ołtarza przygotowała straganik z dewocjonaliami oraz patriotycznymi albumami, nie mogło także zabraknąć waty cukrowej i popcornu.

Po wieczornej Mszy świętej odbył się piękny koncert „Boernerowo  Śpiewa  Niepodległej”. Finał dzisiejszych obchodów uwieńczyło uroczyste odsłonięcie i pobłogosławienie przez ks. Proboszcza pamiątkowego kamień, wyraz wdzięczność mieszkańców Boernerowa za dar niepodległości. Szpaler podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej trzymających płonące pochodnie oraz wystrzał fajerwerków podkreślił doniosłość chwili.