ODPUST PARAFIALNY

IMG_7610

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, […]
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

We wspomnienie Matki Boskiej Ostrobramskiej nasza wspólnota obchodziła uroczystość odpustową. Na początku Eucharystii zebranych parafian powitał proboszcz – ks. prał. płk dr Jan Domian, który przypomniał, że (…) przez 77 lat ta wspólnota zawierza wszystkie sprawy osobiste, rodzinne oraz wojskowe na czele z Wojskową Akademią Techniczną Matce Boskiej Ostrobramskiej – Matce Miłosierdzia. Mszę św., w której asystę przygotowali lektorzy i ministranci naszej parafii, koncelebrowali: ks. kan. płk Krzysztof Jamrozik, ks. ppor. Maksymilian Jezierski oraz ks. kpt. Ireneusz Biruś SDS. Ks. Ireneusz w homilii przypomniał, ze Maryja była obecna w życiu Chrystusa, była przy „młodym Kościele” i jest obecna w naszej wspólnocie parafialnej gdzie w swoim miłosierdziu wzięła nas za swoje dzieci. Na zakończenie, poprzez modlitwę przed Najświętszym Sakramencie, zebrani wierni na nowo zwierzyli siebie i wszystkie sprawy  parafii Matce Boskiej Ostrobramskiej – Matce Miłosierdzia.

Foto: Michał Musur