ODPUSTOWE ŚWIĘTOWANIE

20151115_121401W niedzielę, 15 listopada, nasza wspólnota parafialna obchodziła odpust związany z uroczystością Świętej Patronki. Okolicznościowe kazanie tego dnia głosił ks. płk Adam Prus – Proboszcz parafii cywilno – wojskowej pw. św. Michała Archanioła w Mińsku Mazowieckim, a zarazem Dziekan Dekanatu Żandarmerii Wojskowej. Kaznodzieja podczas Mszy świętych dla dzieci, studentów i dorosłych przypomniał wiernym historię związaną z obrazem Matki Miłosierdzia oraz z Ostrą Bramą, podzielił się świadectwem swojej wiary, a także opowiedział o powstawaniu kościoła parafialnego, którego jest Proboszczem, prosząc jednocześnie o wsparcie finansowe służące do wykończenia tej świątyni. W tym hojnym geście pomocy urzeczywistniła się jedność chrześcijańska, która jest cechą charakterystyczną naszej wiary. Po każdej Mszy św. ks. płk dr Jan Damian – Proboszcz parafii na warszawskim Boernerowie, rozdawał wszystkim parafianom i gościom „maryjne” jabłka, co wywołało wiele radości.