„OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI” – drugi dzień misji świętych

Poniedziałek 11 marca 2019r., to drugi dzień misji świętych w Naszej Parafii, który upłynął pod hasłem słów św. Jana Pawła II „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC prosił wszystkich obecnych w świątyni o modlitwę w intencji tych, którzy dziś nie przybyli. Przywołując słowa św. Wincentego Pallottiego: każdy jest powołany do bycia apostołem Chrystusa, ksiądz misjonarz podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale współodpowiedzialni za zbawienie innych. Ksiądz Czesław wspomniał czasy, kiedy słowo Polak kojarzyło się niemal natychmiast ze słowem katolik. Dziś trzeba mieć odwagę do wyznawania wiary, ale mamy dawać świadectwo, by wyciągnąć na właściwą ścieżkę tych, którzy pogubili się w życiu. Każdy człowiek ma w sobie zakorzeniony głód Boga, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga – przypominał misjonarz.

Ksiądz Parzyszek zadał retoryczne pytanie obecnym: jak ożywić wiarę? Przytoczył po raz kolejny św. Wincentego, który mawiał: wiarą trzeba oddychać. Dodatkowo kaznodzieja podkreślił, że modlitwa to osobowe spotkanie z Bogiem, a nie bezmyślne klepanie formułek. Zachęcał, by podejmować dialog z Bogiem każdego poranka od znaku krzyża. Ksiądz misjonarz wzywał do wspólnej modlitwy w rodzinach. W dalszej części konferencji zachęcał do odnowienia życia sakramentalnego, szczególnie do dobrej spowiedzi. Ksiądz Czesław zadał kolejne pytanie do obecnych: Co my czytamy? I przytaczając osobę Romana Brandstaettera zachęcał do lektury Pisma Świętego. Kolejnym tematem były dni święte. Kaznodzieja podkreślił ich wyjątkową rolę w naszym życiu: są one byśmy mogli razem się spotkać, porozmawiać, pomodlić. Bóg w czasie świąt jest naszym przewodnikiem.

Dzisiejszy dzień to również czas rekolekcji szkolnych. Dzieciom i młodzieży nauki głosił ks. dr Marcin Gątarz. Kaznodzieja w sposób obrazowy starał się wytłumaczyć obecnym czym jest grzech. Posłużył się w tym celu białą koszulą, którą wysmarował błotem. Dał również piękne świadectwo swojej rodziny, w której jest 12-stym dzieckiem. Przypomniał, że nikt z nas nie jest „przypadkiem”, lecz ukochanym dzieckiem bożym.

W czasie dzisiejszych Eucharystii nastąpiło uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.