PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA POTRZEBUJĄCYCH

Tak jak w ubiegłych latach, również i w tym, pomimo pandemii, Podchorążowie WAT wraz z parafialnym zespołem Caritas zorganizowali paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin oraz dla bezdomnych z parafii wojskowo-cywilnej na Boernerowie. Ta coroczna akcja zapoczątkowana już od wielu lat, organizowana jest zawsze przed każdymi świętami. Jak mówią Podchorążowie, którzy chętnie włączają się do pomocy, to dla nich bogate doświadczenie, dzięki któremu bardziej owocnie mogą przeżyć czas Wielkiego Postu i wypełniać wielkopostne środki nawrócenia, jakimi są post, modlitwa i jałmużna. Są to więc narzędzia do uświęcenia, które warto odkrywać na nowo. Dzięki takim akcjom młodzi ludzie uczą się wrażliwości na potrzeby innych oraz dostrzegają te potrzeby oraz potrzebujących każdego dnia.