„PAN NAMAŚCIŁ NAS OLEJEM RADOŚCI” – WIELKI CZWARTEK

IMG_8856„Drodzy bracia w kapłaństwie! W dzisiejszy Wielki Czwartek, kiedy Chrystus umiłował nas aż do końca (por. J 13,1), upamiętniamy szczęśliwy dzień ustanowienia kapłaństwa a także dzień naszych święceń kapłańskich. Pan namaścił nas w Chrystusie olejem radości, a to namaszczenie zachęca nas do przyjęcia i wzięcia na siebie tego wielkiego daru: radości, kapłańskiej pogody ducha. Radość kapłana jest cennym darem nie tylko dla niego, ale także dla całego wiernego ludu Bożego: tego wiernego ludu, pośród którego kapłan jest powołany, by być namaszczonym i do którego jest posłany, by namaszczać.(…)”

Papież Franciszek (Wielki Czwartek 2014 r.)

 

W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami i ustanowienie Sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. W tym dniu wojskowo-cywilna wspólnota modliła się za swoich duszpasterzy – „Kapłan z ludu brany i dla ludu ustanawiany”. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej przedstawiciele grup parafialnych oraz komenda Wojskowej Akademii Technicznej złożyli życzenia księżą kapelanom, „życząc wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego”.