PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

10.08.2021 odbyła się druga w tym roku Pielgrzymka Wojskowej Akademii Technicznej na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięli udział, dowódcy, oficerowie oraz podchorążowie WAT. Ideą było zawierzenie wszystkich pracowników, wykładowców wat oraz rodzin żołnierzy i podchorążych Maryi. Nie zabrakło na niej również świeżo promowanych absolwentów. Pielgrzymce przewodniczył Kapelan Wat. Wspólne pielgrzymowanie rozpoczęło się na Przeprośnej Górce. Podczas marszu nie zabrakło uśmiechów, rozmów, konferencji oraz śpiewu. Muzycznego ducha podtrzymywała schola Wat. Na Jasnej Górze uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Pątnicy zawierzyli hetmance swoje troski oraz podziękowali za dotychczasową służbę. Każdy z tam obecnych zdawał sobie sprawę, że tylko zawierzając swoją żołnierską służbę Maryi będzie mógł wyprosić wszelkie łaski jakie potrzebne są w byciu dobrym oficerem Wojska Polskiego. Po mszy uczestnicy odwiedzili sanktuarium w Gidlach gdzie pomodlili się przed świętą figurką Matki Bożej. Należy podkreślić, że żołnierze stanowili jedną grupę, a w trakcie marszu i wspólnej modlitwy czuli się jedną rodziną.