PŁK IGNACY BOERNER – PATRONEM CWT SP

Mszą św. w naszej świątyni rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych imienia płk. Ignacego Augusta Boernera – ministra Poczt i Telegrafów w kilku rządach II RP. Eucharystii przewodniczył ks. płk Jan Domian proboszcz naszej parafii, który również wygłosił okolicznościową homilię. Nawiązując w niej do postaci płk. Boernera, zachęcił zebranych, aby czerpali z patrona przykład umiłowania Ojczyzny i rzetelnej pracy na rzecz kraju.

W homilii przypomniał również drogę życiową płk. Ignacego Boernera, podkreślił jego przywiązanie do wartości i patriotyzmu oraz ofiarność na rzecz budowy niepodległej Polski. – „To właśnie kpt. Ignacy Boerner był osobą odpowiedzialną za ewakuację żołnierzy niemieckich po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zaledwie w ciągu 10 dni z Warszawy wyekspediowano 30 tysięcy żołnierzy niemieckich, co w ówczesnych warunkach było sprawą niezwykle skomplikowaną logistycznie” – powiedział. Ks. Domian

Na koniec zawierzył obecnych na uroczystości żołnierzy, pracowników Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych i parafian opiece Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki parafii, która w ostatnich dniach obchodziła rocznicę powstania.

We Mszy św. uczestniczyła także młodzież z Zespołu Szkół nr 46, noszącego imię płk. Ignacego Boernera. Obecny był Komendant CWTTSP płk Marek Pałka, kadra dowódcza, oficerowie i podoficerowie oraz pracownicy wojska. Obecny był także wnuk patrona Centrum – Jan Boerner.

Po Mszy św. na terenie Centrum odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa poświęconej pamięci płk. Ignacego Boernera. Tablicę, podczas specjalnego apelu, odsłonili komendant Centrum, Jan Boerner oraz Andrzej Kunert, sekretarz Rady. Aktu jej poświęcenia dokonał ks. płk Domian.