PODCHORĄŻOWIE WAT-u MODLILI SIĘ PRZED PRZYSIĘGĄ

DSC_0268 (Kopiowanie)W piątek, 25 września br., kolejny już raz odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości w życiu Wojskowej Akademii Technicznej – złożenie przysięgi wojskowej przez rozpoczynających studia wojskowe podchorążych I roku. Dzień wcześniej podchorążowie uczestniczyli we wspólnej Eucharystii w kościele p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, aby dziękować Bogu za czas Podstawowego Szkolenia Wojskowego i prosić o Boże błogosławieństwo na czas niełatwych studiów.
Mszy św. przewodniczył J.E. ks. gen. bryg. Józef Guzdek – Biskup Polowy WP, który w homilii powiedział, że „właściwie pojęta wolność, to wolność nie „od” ale wolność „do” odpowiedzialności. Dobrze zdane egzaminy maturalne, sprawność fizyczna i podjęcie studiów w najlepszej wojskowej uczelni jaką jest Wojskowa Akademia Techniczna świadczą o dobrze pojętej przez was wolności, wolności do odpowiedzialności za wasze życie i dobro Ojczyzny”. Kaznodzieja przypomniał, zebranej młodzieży słowa przysięgi: Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg – i zwrócił uwagę, że człowiek świadomy tych słów potrzebuje Bożego błogosławieństwa, aby był w stanie sprostać temu co ślubuje i przysięga.
W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej na czele z JM Rektorem – Komendantem WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem, prorektorzy, dziekani i profesorowie oraz podchorążowie starszych roczników. Eucharystię koncelebrowali – ks. płk SG Zbigniew Kępa – Notariusz Kurii Polowej WP, ks. płk Jan Domian – proboszcz parafii M.B. Ostrobramskiej oraz ks. kpt. Ireneusz Biruś – kapelan WAT.
Na drugi dzień podchorążowie złożyli przysięgę na palcu apelowym, a błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielili Biskup Polowy WP ks. gen. bryg. Józef Guzdek oraz przedstawiciele Ewangelickiego i Prawosławnego Ordynariatu Polowego.

Foto: szer. pchor. P. Haracewiat