PODCHORĄŻOWIE ZAANGAŻOWANI W CZASIE PANDEMII W POMOC

Oddają krew, dostarczają zakupy i leki osobom w izolacji, organizują seniorom konsultacje lekarskie, wspierają młodzież w zdalnej edukacji, przeprowadzają wywiady epidemiologiczne i aktualizują bazy danych, a jednocześnie studiują – uczestniczą w zajęciach, wykładach i ćwiczeniach wojskowych. Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej wpisali niesienie pomocy w grafik swoich codziennych obowiązków.

„Nasi podchorążowie wciąż są potrzebni i aktywni w walce z pandemią oraz w akcjach pomocy. Wspierają nie tylko osoby prywatne, ale też różne instytucje, które bardzo wysoko oceniają ich umiejętności i zaangażowanie. Działania naszych podchorążych wpisują się w zadania, które codziennie podejmuje Wojsko Polskie” – podkreśla płk Grzegorz Kaliciak, prorektor ds. wojskowych.

Sprawna informacja epidemiologiczna

Każdego dnia grupa 36 podchorążych wspiera Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie w przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych. Studenci telefonicznie zawiadamiają osoby zarażone o pozytywnym wyniku testu oraz ustalają ich  bezpośrednie kontakty. Tych, którzy mieli kontakt z zarażonym informują o obowiązku odbycia kwarantannyPraca studentów zorganizowana jest w systemie zmianowym i trwa siedem dni w tygodniu.

Modlin i Bemowo 

Podchorążowie WAT stale wspierają Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Modlinie we wprowadzaniu formularzy wywiadów do bazy danych. Młodzi adepci sztuki wojskowej pomagają też mieszkańcom warszawskiego Bemowa pozostającym w izolacji. Pomoc ta, niemal natychmiastowa i całkowicie bezpłatna, obejmuje robienie i dostarczanie zakupów, w tym lekarstw oraz umawianie wizyt lekarskich. Mieszkańcy dzielnicy mogą też liczyć na wsparcie zdalne w nauce dzieci – uczniów szkół podstawowych i średnich. Studenci WAT pomagają również w dotarciu do przychodni osobom niepełnosprawnym, załatwieniu spraw na poczcie, czy naprawie sprzętu komputerowego. Aby uzyskać pomoc świadczoną przez studentów wystarczy zadzwonić pod numer: 261–837-805.

Weterani  i seniorzy nie pozostają sami

W akcję niesienia pomocy weteranom Powstania Warszawskiego włączyli się z kolei członkowie Koła Naukowego Historii, Tradycji i Chwały Wojska Polskiego działającego w WAT. Grupa 20 podchorążych utrzymuje stały kontakt z 30 weteranami, wspierając ich rozmową telefoniczną oraz dostarczając paczki z różnymi artykułami. Warto podkreślić, że kontakt z weteranami nie został wymuszony z powodu pandemii, jest utrzymywany od wielu lat.

„SpoKREWnieni służbą” w dobie pandemii

Podchorążowie ciągle zgłaszają się, aby oddawać krew. W uczelni aktualnie studiuje 1500 honorowych dawców krwi. W dobie trwającej pandemii podchorążowie ciągle wspierają stacje krwiodawstwa w zapewnieniu odpowiednich stanów magazynowych tego cennego płynu i jego składników.

Docenieni za bezinteresowność

Bezinteresowne zaangażowanie naszych podchorążych jest dostrzegane i doceniane. Dwoje studentów Wojskowej Akademii Technicznej:  szer. pchor. Klaudia Wojciechowska i szer. pchor. Damian Gnaś zostało laureatami Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Wyróżnieni podchorążowie to wolontariusze ruchu społecznego „Widzialna Ręka”, nieformalnej grupy pomocy. Powstała ona w celu walki z pandemią i pomocy osobom, które doświadczają negatywnych skutków COVID-19. Wolontariusze WAT pomagają  osobom starszym, chorym lub przebywającym na kwarantannie. Wsparcie polega na robieniu zakupów, realizacji recept, a nawet dostarczaniu artykułów do domów opieki społecznej, hospicjów, szkół, przedszkoli oraz placówek medycznych. Organizowane są również zbiórki pieniędzy dla osób ciężko chorych.