PODZIĘKOWANIE DLA NASZEJ PARAFII

Parafia Matki Bożej Ostrobramskiej
na Boernerowie
Ks. płk dr prałat Jan Domin
ul. Kaliskiego 49
01-486 Warszawa

Czcigodny Księże, Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękujemy za zorganizowanie zbiórki kosmetyków dla naszych podopiecznych i środków chemii gospodarczej przeznaczonych do utrzymania czystości na terenie naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Państwa pomoc. Dzięki Państwa życzliwości możemy uniknąć koniecznego wydatku z naszego skromnego budżetu. Bóg zapłać za tyle dobroci!

Przy okazji tego listu pozwalamy sobie przesłać garść informacji o naszej pracy:

Coraz bardziej popularne stają się szkoły integracyjne, ale czy na pewno to najlepsza droga dla niewidomych dzieci? Przed takim dylematem staje każdego roku wielu rodziców. Nasz Ośrodek przystosowany jest do potrzeb niewidomych i słabowidzących uczniów, którzy czują się tu bezpiecznie, a odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad ich rozwojem. Wychowankowie korzystają w ramach zajęć z różnych form rehabilitacji, zarówno mchowej jak i rehabilitacji wzroku w przypadku dzieci słabowidzących. Uczymy bezpiecznego poruszania się i to nie tylko po laskowskich alejkach, ale również po mieście, gdzie będą musieli radzić sobie po ukończeniu szkoły. W naszym Ośrodku są wszelkie potrzebne do nauki specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane dla osób niewidomych. Zazwyczaj szkoły integracyjne, do któiych uczęszczają dzieci z dysfunkcją wzroku, zgłaszają się do nas po niezbędne pomoce szkolne. U nas w Laskach wszystko jest na miejscu, dostępne dla uczniów na każdym etapie edukacji.

Warto wspomnieć też o sferze emocjonalnej naszych podopiecznych i poczuciu własnej wartości. Dziecko z jakąkolwiek niepełnosprawnością, zwłaszcza małe, nigdy nie będzie czuło się pewnie wśród zdrowych rówieśników. W Laskach wszyscy są tacy sami, mają problem ze wzrokiem, rozumieją się i wzajemnie wspierają. Wspólnie spędzają czas wolny podczas rozmaitych zajęć w internatach. Nasi podopieczni uczą się samodzielności w przyjaznym dla nich środowisku. Poznają świat bez obaw. W naszych szkołach i internatach cały personel zabiega o to, aby po ukończeniu edukacji każdy potrafił samodzielnie funkcjonować. Młodzież uczęszcza na zajęcia kulinarne, sama sprząta swoje pokoje, uczy się obsługi pralki i innych prac domowych.

W Laskach pomoc znajdą również rodzice dzieci niewidomych, którzy często mają problem z pogodzeniem się z niepełnosprawnością dziecka. Uczymy opieki nad niewidomym niemowlęciem od pierwszych tygodni życia, pomagamy również naszym absolwentom po ukończeniu edukacji w Laskach.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy za przekazaną pomoc, przesyłamy serdeczne pozdrowienia z jesiennych Lasek i zapewniamy o pamięci w modlitwie.

Anna Płóciennik
Koordynator Działu Darów