Powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Podczas sumy w I Niedzielę Wielkiego Postu proboszcz Naszej Parafii  ks. płk. dr Jan Domian ogłosił powołanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. W jej skład weszło dziesięcioro reprezentantów wspólnoty, którzy otrzymali stosowne zaświadczenia powołujące ich na okres trzyletniej kadencji. Funkcjonowanie Rady Duszpasterskiej określa Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 536

§1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

Powołanie Rady Duszpasterskiej zostało zaakceptowane przez J.E. Ks. Biskupa Polowego Józefa Guzdka.