Promocja Lektorska 2020

Trzecia Niedziela Adwentu, czyli Gaudete w Naszej Parafii była bez wątpienia niedzielą radości.

Tego dnia podczas uroczystej sumy o godzinie 10:30 proboszcz parafii ks. płk. dr Jan Domian promował na zaszczytną funkcję lektora dwóch ministrantów starszych Aleksandra i Maksymiliana. Duszpasterz wręczył im Biblię mówiąc: Przyjmij Księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby co raz mocniej działało w sercach ludzkich.

Tegoroczne promocje lektorskie z powodu epidemii odbywają się w kościołach parafialnych, a nie jak zazwyczaj w Kościele Seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu.

Lektorzy ukończyli roczny kurs odbywający się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Kurs lektorski to przede wszystkim zajęcia z fonetyki, liturgiki i biblistyki. Ćwiczenia z fonetyki nieprzerwanie prowadzi ks. prałat Wiesław Kądziela, autor wielu pieśni religijnych, m.in. „Panie dobry jak chleb”. Zajęcia te pomagają w wypracowaniu umiejętności poprawnego i rozumnego czytania lekcji mszalnych. Celem zajęć z liturgiki jest zafascynowanie liturgią jako spotkaniem z żywym Panem. Natomiast wykłady z biblistyki pomagają w głębszym rozumieniu sensu czytanego Słowa, poznanie postaci i wydarzeń biblijnych oraz realiów życia Izraela i pierwotnego Kościoła.
Kurs kończy się egzaminami z trzech wymienionych dziedzin.
Nowopromowanym lektorom gratulujemy i pamiętamy o modlitwie w ich intencji.