PRZYSIĘGA WOJSKOWA PODCHORĄŻYCH PIERWSZEGO ROKU WAT

 

25 września 2018r. w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza św. w intencji podchorążych, którzy zakończyli Podstawowe Szkolenie Wojskowe i w następnym dniu mieli przystąpić do złożenia przysięgi wojskowej. Eucharystię sprawował ks. płk Mariusz Tołwiński – Wikariusz Biskupi wraz z – ks. płk. Janem Domianem – proboszczem tutejszej parafii, ks. ppor. Łukaszem Siedleckim – rezydentem parafii oraz kapelanem WAT.

W homilii ks. płk mówił o przestrzeganiu prawa, czyli Słowa Bożego, bo to ono „zmienia człowieka, zmienia jego zachowanie i sposób życia, zmienia jego mowę i sposób myślenia, co za tym idzie zmienia jego los i poziom życia innych ludzi. Na tym zależy Panu Bogu, by zmieniać siebie, a przez to ulepszać siebie, ludzi i wszystko co wokół nas”.

Następnie przywołał słowa przysięgi wojskowej, mówiąc, że „człowiek wypowiadając słowa tak mi dopomóż Bóg, wzywa na świadka tego, 

który jest prawdomówny i nigdy nie złamał danego słowa, wzywa na świadka tego, który dochowuje wierności. Przyzywając pomocy Bożej uświadamiamy sobie naszą słabość i wiemy, że to tylko dzięki Jego łasce możemy dochować danej przysięgi. Człowiek, który złożył przysięgę, upodabnia się do samego Chrystusa, który posłuszny woli Ojca przelewa krew i oddaje życie, by człowiek był wolny i bezpieczny”.

W Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej na czele z Rektorem – Komendantem WAT płk dr hab. inż. Tadeuszem Szczurkiem oraz przedstawiciele Policji.

W następnym dniu 26 wrześni

a na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 688 podchorążych WAT, w tym 124 panie. Błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielili Biskup Polowy WP ks. gen. bryg. Józef Guzdek oraz przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Polowego