PRZYSIĘGA WOJSKOWA W WAT

     Po miesiącu szkolenia, ochotnicy służby przygotowawczej do korpusu oficerskiego Narodowych Sił Rezerwowych złożyli w sobotę uroczystą przysięgę wojskową. Słowa „Roty” na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej wypowiedziało 35 absolwentów różnych uczelni z całej Polski. Swoje umiejętności będą teraz rozwijać w ramach specjalistycznego szkolenia w WAT, które przygotuje ich do egzaminu oficerskiego.

Zwracając się do żołnierzy rektor-komendant WAT, gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, powiedział: „Jako ochotnicy wstępujący w szeregi Wojska Polskiego otrzymaliście szansę na dalszy osobisty rozwój, ale przede wszystkim na dbałość o to, co ważne dla nas wszystkich. A taką wartością jest bezpieczeństwo naszego państwa”.

Duszpasterskiego błogosławieństwa żołnierzom udzielił kapelan Wojskowej Akademii Technicznej, który dzień wcześniej sprawował w kościele parafialnym na Boernerowie Mszę św. w ich intencji. W kazaniu powiedział, że „przysięga to zobowiązanie, to gwarancja do przestrzegania, tego do czego się zobowiązuje, to wywiązanie się z powinności. Bierzecie na siebie obowiązek bronienia naszej Ojczyzny, macie strzec honoru żołnierskiego, a nawet w potrzebie nie szczędzić własnego życia za te piękne i szlachetne wartości. Umocnieniem w waszej służbie ma być sam Bóg”.

Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej zakończyło odśpiewanie „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” oraz  defilada pododdziałów WAT.