PRZYSIĘGA WOJSKOWA

„Wy, żołnierze Wojska Polskiego od dziś jesteście synonimem honoru i odwagi w oczach całego społeczeństwa. To zaszczyt, spełnienie Waszych marzeń, ale i początek ciężkiej pracy oraz wytężonej nauki. Jestem przekonany, iż podołacie temu zadaniu i odniesiecie sukces” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podczas uroczystej przysięgi wojskowej podchorążych WAT.  

Słowa „Roty” na placu apelowym Wojskowej Akademii Technicznej wypowiedziało dziś 650 kandydatów na żołnierzy zawodowych. W nowym roku akademickim studia wojskowe na pierwszym roku rozpoczęło 850 podchorążych. Cześć z nich złożyła przysięgę wojskową jeszcze przed przyjęciem do Wojskowej Akademii Technicznej.

W uroczystości wziął udział sekretarz stanu w MON Sebastian Chwałek. Swoją obecnością zaszczycili nas również Weterani Powstania Warszawskiego.

Rektor podkreślił doświadczenie WAT w kształceniu najwyższej klasy specjalistów dla Sił Zbrojnych RP. „Wspólnie budujemy techniczny filar nowoczesnej, polskiej armii. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że ucząc i kształtując młode kadry mamy wpływ na proces profesjonalizacji Wojska Polskiego. Wybór Wojskowej Akademii Technicznej jest dziś i będzie gwarancją przygotowania zawodowego na najwyższym poziomie i sprostania wysokim wymaganiom nowoczesnej techniki wojskowej” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Po wystąpieniu rektora-komendanta WAT, nastąpił najważniejszy moment uroczystości. W obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości podchorążowie wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej. Zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej nowo zaprzysiężeni żołnierze odśpiewali „Rotę”.

Duszpasterskiego błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym podchorążym udzielili: proboszcz Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Wikariusz Biskupi ks. prałat płk dr Jan Domian, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. biskup polowy płk Mirosław Wola oraz reprezentujący Ordynariusza Prawosławnego WP, ks. płk Aleksy Andrejuk. Uroczystość zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Konrada Borowieckiego.

tekst EJ
fot. SJ