PRZYSTĄPILI PO RAZ PIERWSZY DO KOMUNII ŚW.

Dnia 27 maja br. na Mszach św. o godz. 9.00 11.00 i 13.00 uczniowie ze szkół z Thommego i ProFuturo przystąpili po raz pierwszy do Komunii św. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. płk Jan Domian – proboszcz, który na początku z wielką radością przywitał dzieci, rodziców i wszystkich gości w progach świątyni.

Podczas dialogowanego kazania Ksiądz Proboszcz pokazywał dzieciom różne rodzaje pieczywa, mówiąc, że jest ono podstawowym posiłkiem każdego dnia. To chleb daje siły do codziennego życia i spożywając go nigdy nam się nie przeje i nie znudzi. Na koniec Kaznodzieja pokazał dzieciom białą Hostię – Chleb dający życie wieczne, który podczas Eucharystii staje się Ciałem Chrystusa. To właśnie Nim umacniamy się w naszej pielgrzymce do świętości i spotkania z Jezusem. Na koniec Ksiądz Proboszcz, życzył dzieciom, by nigdy nie zapominały o Chrystusie, ale by umacniały z Nim swoją więź i jak najczęściej przystępowały do Stołu Pańskiego, bo kto ten Chleb spożywa, będzie żył na wieki.

W trzech grupach komunijnych przystąpiło łącznie 127 osób. Jako rodzina parafialna radujemy się, że „Mali Przyjaciele Jezusa” mogą od dzisiaj jeszcze ściślej się z Nim złączyć. Życzymy im i Rodzicom, by pielęgnowali w sobie tę wiarę i miłość do Jezusa Eucharystycznego.

xKW