Rekolekcje adwentowe 2018

Tegoroczne  nauki  rekolekcyjne  głosił od niedzieli do wtorku Ks.  Krzysztof  MARCYŃSKI,  pallotyn, profesor  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Warszawie.
„WEJDŹ PANIE W MOJE BUTY” to hasło przewodnie towarzyszyło naszym rozważaniom. Mamy zaprosić Chrystusa do naszego życia, na każdym jego etapie, w radościach i trudach. Nie na moment, nie tylko na wigilię, ale na zawsze. Boże Narodzenie ma być REWOLUCJĄ, po której życie nie jest już takie jak kiedyś.
Ksiądz Krzysztof zachęcił do podjęcia wyzwania 300 sekund – 5 minut każdego dnia spędzanych na modlitwie, na bliskim spotkaniu z Bogiem. Przypomniał także o naszej odpowiedzialności za zbłąkane owce, za paralityków, których być może skreśliliśmy z naszego życia, a którzy są gdzieś obok nas, może nawet bardzo blisko. Nie możemy zapomnieć o nich, mamy ich duchowo przyprowadzić do Chrystusa.
W poniedziałek w trzech turach rekolekcje przeżyli uczniowie naszej szkoły nr 150 – poczynając od najmłodszych, przed którymi pierwsza Komunia święta, na młodzieży gimnazjalnej kończąc. Naukę dla nich wygłosili trzej pallotyńscy diakoni: dk. Dominik, dk. Jarosław i dk. Szymon, którzy już w maju przyjmą święcenia kapłańskie.

Wiele osób przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania, a na zakończenie Mszy św. skorzystało z odpustu zupełnego z racji odbycia trzydniowych rekolekcji. Ksiądz Proboszcz podziękował w imieniu całej Naszej Wspólnoty Parafialnej księdzu Krzysztofowi za rekolekcyjne nauki, podkreślając przyjacielską znajomość trwającą od czasów kleryckich.
Ksiądz rekolekcjonista stwierdził, że czuł się w naszej parafii jak w domu.