Rekolekcje adwentowe 2019 – III dzień

Trzeci dzień (10.12.2019r.) adwentowych rekolekcji w Naszej Parafii był kontynuacją tematu zdrowia. Ksiądz Wojciech Świderek SAC podkreślał, że bać się należy nie lekarza, lecz choroby, nie Jezusa, lecz grzechu. A skoro dokonaliśmy diagnozy i przyszliśmy do lekarza, to Bóg nas uzdrawia, oczekując nie tylko trwania w zdrowiu, ale również wzrostu duchowej witalności. Ważne jest postanowienie poprawy, które nie może być pustymi słowami. Kaznodzieja nawiązał do powiedzenie: „leczony katar trwa tydzień, a nie leczony siedem dni”, które jednak nie sprawdza się w grzechu, ponieważ on sam nie zniknie. Ksiądz Wojciech podkreślił role wsparcia ze strony innych osób w chorobie zarówno ciała jak i duszy. Mamy wzajemnie wspierać się i umacniać.

Ksiądz Wojciech podczas Eucharystii sprawowanej dla uczniów Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego w Warszawie nawiązał do dekalogu i przepisów prawa. Wspomniał, że wiele młodych osób wszelkie nakazy prawa uważa za ograniczenie ich wolności. Jednak List do Galatów przypomina nam, że „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Kaznodzieja przypomniał, że wolność to też odpowiedzialność, a grzech jest pozorną wolnością, która tak na prawdę zniewala człowieka. Kapłan wykazał na przykładach z życia, że zasady, regulaminy, również w wojsku, są po to byśmy się nie pogubili. Niczym znaki drogowe, które w pewien sposób nas ograniczają, hamują, byśmy nie zginęli. Na zakończenie ksiądz Wojciech podkreślił, że przykazania to nasz długotrwały wybór, a prawdziwa wolność, to rezygnacja z tego, co narzuca świat.

Kaznodzieja otrzymał podziękowania od podchorążych z Wojskowej Akademii Technicznej, a ksiądz proboszcz płk. Dr Jan Domian wręczył pamiątkowy parafialny ryngraf. Ksiądz Wojciech podziękował za zaproszenie, za życzliwe przyjęcie przez wspólnotę oraz udzielił na zakończenie rekolekcji uroczystego błogosławieństwa przypominając o możliwości uzyskania odpustu.