REKOLEKCJE GIMNAZJALNE-DZIEŃ 3

„Przemień swojeDSC_0003 życie…” – mówił w homilii ks. Dariusz podczas ostatniego dnia rekolekcji gimnazjalnych. Trzeci dzień rozpoczęliśmy od konferencji, w której to pomoc przy prowadzeniu udzieliła Pani Dyrektor ZS 46 – Grażyna Żółtowska. Pani Dyrektor miała za zadanie „naprowadzić ucznia”, który miał zasłonięte oczy, aby trafił piłką nożną do kosza. To doświadczenia miało pokazać działanie Boga w naszym życiu, który nas prowadzi „ścieżką do zbawienia”. Ścieżka ta prowadzi poprzez dobre uczynki, dlatego hasłem trzeciego dnia były słowa: „Idź i czyń dobro”.

Gośćmi trzeciego dnia rekolekcji byli Dominika Gajduk i Jerzy Grzechnik z muzycznego teatru BUFFO, którzy opowiedzieli o swojej karierze i pracy. Teatr dla nich, to nie tylko praca, ale również rodzinna atmosfera i przyjaźń, która łączy wszystkich aktorów poza sceną. „(…) Nasza gra w teatrze poprawia humor nie tylko nam, ale również i publiczności oraz nieraz nadaje sens ludziom” – powiedziała Dominika.

Po spotkaniu młodzież gimnazjalna udała sie na poczęstunek, którym była „wojskowa grochówka”.

Rekolekcję zakończyły się Eucharystią, po której to, Księża Rekolekcjoniści udzieli indywidualnego błogosławieństwa. Możemy powiedzieć, że czas rekolekcji był udanym czasem spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem…