Rekolekcje Wielkopostne 2021

Od piątku 12 marca do poniedziałku 15 marca Naszej Parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne. Nauki głosił ks. dr hab. Jacenty Mastej prof. KUL (Katedra Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej).

Pierwszego dnia rekolekcji kaznodzieja podkreślił podniosłość Hymnu do Ducha św., który śpiewany jest w wyjątkowych chwilach życia. Bez wątpienia czas rekolekcji jest niepowtarzalnym momentem, w którym pragniemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Ks. Jacenty mówił: Przychodzimy do Chrystusa, by odnaleźć pokój serca, szczególnie w trudnym czasie trwającej od ponad roku pandemii. Towarzyszy nam Maryja Ostrobramska, patronka parafii oraz św. Józef, ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka patronem tego roku, a którego wspomnienie już wkrótce.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na tekst prefacji w czasie Wielkiego Postu: „[Boże,] Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie.” Ks. Jacenty zachęcał: Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: „Co jest najważniejsze w moim życiu?”. Zgodnie ze słowami Jezusa: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”[Mt 6,21]

Ewangelia z piątku przypomniała najważniejsze przykazanie, którym jest przykazanie miłości. Rekolekcjonista podkreślił fakt, że to od nas zależy, czy otworzymy drzwi wiodące do naszych serc Chrystusowi, który puka. To my musimy nacisnąć na klamkę, która znajduje się jedynie od wewnątrz. Jezus jest cichy i łagodny, nie wdziera się na siłę. Tego dnia ks. Jacenty poprowadził również nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Drugiego dnia rekolekcjonista zwrócił uwagę na grzech, który jest życiem w ciemności, a my jesteśmy dziećmi światłości. Podkreślał to, że współczesny świat pragnie zakłócić w nas poczucie grzechu, znaleźć wytłumaczenie dla niewłaściwych zachowań. Przypomniał 1 List św. Jana: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki”. Ks. Jacenty zachęcał: Musimy stanąć w prawdzie, by pokonać grzech. Rzeczą ludzką jest upaść, szatańską trwać w grzechu, lecz świętą jest się nawrócić. Potrzebujemy pokory by wracać do Bożego Miłosierdzia. Rekolekcjonista w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego rozwinął rozumienie sakramentu: nawrócenia, pokuty, spowiedzi, przebaczenia i pojednania.

Ksiądz Jacenty przypomniał pięć warunków sakramentu pokuty: 1. Rachunek sumienia, 2. Żal za grzechy, 3. Mocne postanowienie poprawy, 4. Szczera spowiedź, 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Zwrócił uwagę na to, że często zapominamy o ostatnim warunku naprawienia krzywd, przeproszenia bliźnich. Podkreślił potrzebę czujności i modlitwy: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” [1 P 5,8n]

W sobotę rekolekcjonista wygłosił naukę także w Domu Emerytów Wojskowych w kaplicy, której patronuje św. Józef.

W IV Niedzielę Wielkiego Postu, czyli „Laetare” kaznodzieja podkreślał fundamentalną rolę cotygodniowej Eucharystii, która jest pamiątka zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią Zwrócił uwagę na fakt wywyższenia Jezusa na krzyżu, na wzór miedzianego węża ze Starego Testamentu, który uzdrawiał Izraelitów od śmierci. Ksiądz Jacenty przypominał, że: Bóg pozostawił nam nie „coś” lecz Siebie samego jako duchowy pokarm w ziemskiej pielgrzymce, w której jesteśmy często kąsani przez szatana.

Rekolekcjonista przypomniał ważne słowa Chrystusa: „Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.” [J 6,48-51]

Ksiądz Jacenty wspomniał również osobę św. Brata Alberta, który mówił: „Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”

Ostatni dzień rekolekcji był poświęcony modlitwie. Kaznodzieja podkreślał jej wyjątkowe miejsce w życiu człowieka. Mówił m.in.: W relacji z Bogiem, tak jak w relacji z człowiekiem, ważna jest hojność we wspólne spędzanie czasu. Czas poświęcony modlitwie, nigdy nie jest stracony, mimo rozproszeń, które niekiedy mogą przyjść.

Kaznodzieja podziękował wspólnocie parafialnej na Boernerowie za ich świadectwo wiary, księdzu Proboszczowi Andrzejowi Piersiakowi podziękował za zaproszenie. Po Mszy św. o godz. 20:00 podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej dziękując za czas rekolekcji wręczyli księdzu Jacentemu pamiątkowy upominek oraz życzyli Bożego błogosławieństwa i Opieki Matki Bożej na dalsze lata kapłańskiej posługi.