REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE DLA GIMNAZJUM – Dzień 2

„Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników.” W drugim dniu rekolekcji młodzież gimnazjalna zatrzymała się nad tematem pojednania czyli sakramentu spowiedzi św. Ksiądz Rekolekcjonista, na podstawie przypowieści o Synu Marnotrawnym przybliżył postać Boga jako Miłosiernego Ojca, który oczekuje powrotu swoich dzieci. Młodzież poprzez nabożeństwo pokutne przygotowała się do sakramentu spowiedzi i mogła z niego skorzystała.

W tym dniu, odbyło sie również spotkanie z Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej. Zebrani mogli sie odwiedzić o pracy ratowników, a poprzez zadawane pytania pogłębić swoją wiedzę. Atrakcją był psy ratownicze.

FOTO: Szymon Grodzicki (3c G)