RODZINA SILNA BOGIEM MIŁOSIERDZIA – siódmy dzień misji świętych

Sobota 16 marca 2019r., to siódmy dzień misji świętych w Naszej Parafii. Upłynął on pod hasłem: RODZINA SILNA BOGIEM MIŁOSIERDZIA.

Ks. prof. Czesław Parzyszek SAC przypomniał, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, a zarazem powinna być źródłem miłości. Kaznodzieja przytaczał nauczanie św. Jana Pawła II oraz Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego dotyczące rodziny. Wspomniał o jej czterech podstawowych zadaniach.

Ma to być przede wszystko wspólnota miłości, w której mają się rozwijać dzieci jako jej owoc. Misjonarz ubolewał, że zbyt często się denerwujemy i przekrzykujemy a za rzadko uśmiechamy.

Kolejnym aspektem jest służba życiu. Człowiek jest wezwany do współudziału w dziele stwórczym. Dziecko jest owocem miłości rodziców i Boga, który obdarza duszą. Ks. Parzyszek zachęcał do wspominania dnia chrztu świętego, początku naszego życia wiarą w Trójce Świętą.

Trzecim zadaniem rodziny jest udział w rozwoju społeczeństwa. Ma być ona szkołą patriotyzmu i tradycji.

Jako ostatni filar misjonarz wskazał rodzinę jako „Kościół domowy”, czyli wyjątkowe miejsce kształtowania i wzrostu wiary. Pierwszy znak krzyża, pierwsze modlitwy, rozmowy na temat wiary i Boga powinny mieć miejsce w domu. Potrzeba troski rodziców oraz ich świadectwa. Ksiądz Czesław zachęcał do błogosławienia dzieci znakiem krzyża na czole.

Misjonarz ubolewał nad patologią w wielu rodzinach, pijaństwem i brakiem miłości.

Podczas sprawowanych Eucharystii miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo dzieci i młodzieży. Rodziny złożyły akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Pod koniec wieczornej Mszy świętej Proboszcz ks. płk. dr Jan Domian wręczył misjonarzowi w imieniu Biskupa Polowego medal Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Ksiądz kpt. rez. Prof. Czesław Parzyszek służył w armii w latach 1964-1966 w Ostródzie oraz w Opolu, gdzie ukończył Szkołę Podoficerską Artylerii.

Ksiądz Parzyszek otrzymał również obraz przedstawiający boernerowską świątynię, by nosił w sercu czas misji świętych.