Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

We wtorek 2 września 2019r. w Naszej Parafii odbyły się Msze święte na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. O 7:30 Eucharystii przewodniczył Proboszcz ks. płk. dr Jan Domian, który z radością przywitał dzieci rozpoczynające kolejny rok nauki, rodziców, wychowawców, grono pedagogiczne. Homilię wygłosił koncelebrujący ks. ppor. rez. Tomasz Miencicki, katecheta w Szkole Podstawowej nr 150 i Szkole Pro Futuro. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii życzył dzieciom i młodzieży, by po latach o każdym z nich można było powiedzieć z dumą i radością jak o Panu Jezusie : „Czy nie jest to syn Józefa?”. By wyrośli na dojrzałych, dobrych ludzi, pomnażając otrzymane od Pana Boga talenty. Na porannej Mszy była obecna Pani Grażyna Żółtowska, która przez 20 lat pełniła funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 150 oraz obejmująca urząd Pani Danuta Zawadzka. Ksiądz Proboszcz życzył nowej Pani Dyrektor bożego błogosławieństwa i dobrej współpracy z nauczycielami oraz rodzicami. Wychowawcom natomiast wiele cierpliwości i wyrozumiałości w trosce o rozwój młodego pokolenia Polaków.

O godzinie 8:30 ks. Proboszcz przewodniczył kolejnej Mszy św. inaugurującej rok szkolny 2019/2020 w nowoutworzonym Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym. W szkole tej kształcić będą się uczniowie pragnący w przyszłości podjąć studia na Wojskowej Akademii Technicznej na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo. Ks. płk. dr Jan Domian powitał obecnych na Eucharystii: Dyrektor Liceum WOLI Panią Ewę Kacprzyk wraz z wychowawcami, nauczycielami i pracownikami szkoły, Rektora Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dra hab. Tadeusza Szczurka – prof. WAT, Prorektora ds. naukowych WAT prof. Krzysztofa Czupryńskiego, Kanclerza WAT płk. Adama Wroneckiego, Szefa Pionu Ogólnego WAT płk. Andrzeja Gigę, płk. Jarosława Musiała z Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego. Szczególnie gorąco duszpasterz powitał bohaterów dzisiejszego dnia, uczniów pierwszego rocznika Liceum WOLI. Słowo Boże odczytał i homilie wygłosił Kapelan Wojskowej Akademii Technicznej oraz katecheta w nowoutworzonym liceum ks. ppor. Krzysztof Włosowicz. Z wrodzoną sobie elokwencją i poczuciem humoru kaznodzieja pokrzepił ducha uczniów szkoły mundurowej.