SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Dzień 17 kwietnia br. był szczególnym dniem dla 113 osób, które w naszej parafii przyjęły sakrament bierzmowania z rąk J.E. Księdza Biskupa Józefa Guzdka. Na pytanie skierowane do kandydatów,  jakich łaska oczekują od Boga w tym sakramencie, z wielkim przejęciem i mocą odpowiedzieli: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Tym właśnie jest sakrament bierzmowania, obok chrztu i Eucharystii jest on kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz umocnieniem na drodze do świętości.

Jest to niezwykle ważny sakrament, dlatego przez kilka miesięcy młodzi kandydaci przygotowywali się do tego wydarzenia. W czasie comiesięcznych spotkań, poruszane były najważniejsze zagadnienia dotyczące naszej chrześcijańskiej wiary, m. in. rola sakramentów, credo, nowa ewangelizacja, świadomy wybór Chrystusa jak Pana i Króla, moralność chrześcijańska oraz modlitwa.

W czasie bierzmowania Biskup poruszył temat odpowiedzialności za wiarę i odwagi w dawaniu świadectwa. „Jezus domaga się od swoich uczniów, by byli ludźmi rozumnymi. Zesłanie Ducha św., umocnienie Jego darami sprawiło, że Apostołowie  z uczniów stali się świadkami.” W trakcie homilii podziękował również rodzicom, za przekazanie wiary swoim dzieciom i wychowanie ich w duchu Ewangelii.

Życzymy wszystkim , którzy przyjęli sakrament bierzmowania, by trwali mocno w wierze, by rozwijali dary Ducha św. i świadczyli swoim życiem o Chrystusie.