„Śpiewem oraz służbą przy ołtarzu chwalcie Pana”.

IMG_1030W Uroczystość Objawienia Pańskiego w klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie miało miejsce spotkanie opłatkowe dzieci i młodzieży tworzących Scholę oraz Liturgiczną Służbę Ołtarza w parafii M.B. Ostrobramskiej na Boernerowie (nie zabrakło również licznie zgromadzonych Rodziców i Rodzeństwa). Spotkanie rozpoczęło się śpiewem kolędy, którą zaintonowały małe Scholanki. Następnie opiekun w/w grup parafialnych – ks. ppor. Maksymilian Jezierski – odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. Całe spotkanie swoją obecnością uświetnił Proboszcz parafii – ks. prał. płk dr Jan Domian, który poprowadził modlitwę, pobłogosławił opłatki oraz złożył zebranym noworoczne życzenia. „Drogie dziewczynki” – zwrócił się do Scholi – „Życzę Wam, abyście z wielką radością swoim pięknym śpiewem i modlitwą ubogacały Msze św. z udziałem dzieci. Natomiast Wam – drodzy Ministranci i Lektorzy – życzę, abyście służąc przy ołtarzu i czytając Słowo Boże pogłębiali swoją wiedzę religijną oraz umacniali swoją przyjaźń z Bogiem”. Na koniec ksiądz Proboszcz swoje życzenia skierował do Rodziców, gratulując im wspaniałych dzieci powiedział: „To Wasza zasługa – Kochani Rodzice, że te dzieci tak chętnie przychodzą do kościoła i tworzą tak piękną wspólnotę dziecięco – młodzieżową. Życzę Wam samych sukcesów wychowawczych oraz satysfakcji z Waszych Pociech”.
To radosne popołudnie zakończyło się wspólnym kolędowaniem oraz jedzeniem świątecznych pyszności przygotowanych przez uczestników spotkania.