SPOTKANIE OPŁATKOWE SŁUŻBY LITURGICZNEJ

Dnia 15 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe dla Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Scholi wraz z rodzinami. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii o narodzeniu Chrystusa ks. płk. dr Jan Domian pobłogosławił opłatki i złożył zgromadzonym okolicznościowe życzenia jednocześnie dziękując ministrantom, scholankom i ich rodzicom za wkład w życie wspólnoty parafialnej. Następnie wszyscy połamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Po tej części rozpoczęło się świętowanie przy bogato zastawionym smakołykami, zrobionymi przez dzieci i rodziców, stole.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyło około 50 osób.

xKW