ŚWIĘTO „CHEMIKÓW”

IMG_5738Mszą świętą w naszym kościele wojskowym rozpoczęły się centralne obchody Święta Wojsk Chemicznych. Mszę celebrował Wikariusz Biskupi, a zarazem Proboszcz parafii ks. prał. kan. płk dr Jan Domian w asyście kapelanów Wojsk Chemicznych: ks. prał. płk. Bolesława Lichnerowicza, o. mjr. Krzysztofa Szustaka, ks. kpt. Huberta Andrzejewskiego i ks. por. Maksymiliana Jezierskiego. Na początku liturgii ks. Domian odczytał list od Biskupa Polowego WP J.E. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. Wśród uczestników mszy świętej znaleźli się między innymi Inspektor Rodzajów Wojsk gen. bryg. Andrzej Danielewski, Szef Zarządu OPBMR Dowództwa Generalnego RSZ płk Sławomir Kleszcz, dowódcy jednostek Wojsk Chemicznych – kmdr Jacek Barański, płk Andrzej Żmuda, płk Bogdan Kula, byli szefowie Wojsk Chemicznych (OPBMR), żołnierze i pracownicy wojska oraz zaproszeni goście, a także poczty sztandarowe.

Podczas mszy homilię wygłosił o. mjr. Krzysztof Szustak, który odniósł się do słów z liturgii Słowa– „Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy.” Pokazał w ten sposób, że każdy „chemik” powinien jak najlepiej wykonywać swoje codzienne obowiązki i wpatrując się w to co piękne, samemu stawać się wartościowym.

Dalsza część obchodów Święta Wojsk Chemicznych odbyła się w klubie Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie Szef Zarządu OPBMR płk Kleszcz wygłosił okolicznościowe przemówienie. „Wojska chemiczne w swojej krótkiej historii wielokrotnie dawały przykład wysokiego profesjonalizmu, poświecenia i zaangażowania. Realizując zadania na rzecz ochrony wojsk oraz ludności cywilnej, żołnierze Wojsk Chemicznych codziennie udowadniali, że są gotowi zarówno na sprostanie wyzwaniom współczesnego pola walki, jak i likwidacji skutków klęsk żywiołowych” – powiedział.

Głos zabrał także Inspektor Rodzajów Wojsk gen. bryg. Andrzej Danielewski, który złożył wszystkim żołnierzom – chemikom życzenia z okazji ich święta.

Odczytane zostały też rozkazy wyższych przełożonych, dla których święto było m. in. okazją do wyróżnienia osiągających najwyższe wyniki w służbie żołnierzy oraz pracowników wojska.