Święto Drukarni Wydawnictw Specjalnych 2021

We wtorek 18 maja 2021r. poranną Eucharystią w Naszym Kościele Drukarnia Wydawnictw Specjalnych rozpoczęła obchody dorocznego święta w przypadającą 102 rocznicę utworzenia. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. płk. Bogdan Radziszewski Wikariusz Generalny Biskupa Ordynariatu Polowego. Ksiądz Proboszcz ppłk. Andrzej Piersiak serdecznie powitał przybyłych pracowników oraz kierownictwo z Dyrektorem Zbigniewem Błażejewskim oraz Zastępcą Krzysztofem Kseniem na czele. Modlono się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Miłosierdzia oraz św. Jana Pawła II (w rocznicę Jego urodzin) dla całej załogi, szczególną pamięcią otoczono zmarłego w ostatnim czasie kolegę. Na zakończenie Wikariusz Generalny życzył pracownikom błogosławieństwa Bożego oraz jak naj mniej chochlików drukarskich.
Przypomnijmy, że w tym roku Drukarnia Wydawnictw Specjalnych została laureatem Benemerenti. Instytucję uhonorowano za wydawanie publikacji związanych z obronnością państwa, wydawnictw specjalistycznych i okolicznościowych, a także materiałów szkoleniowych na potrzeby wojska.