ŚWIĘTO ITWL-u

Dnia 14 czerwca br. swoje święto przeżywał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL). Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią na której byli obecni: Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, żołnierze oraz pracownicy. Mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii ks. płk Jan Domian, który już na wstępie gratulował dotychczasowych osiągnięć, zawierzając jednocześnie przyszłość Instytutu. Prosił, by Bóg, który patrzy na dzieło rąk ludzkich błogosławił tym wszystkim zamierzeniom, które stoją przed nimi.

W czasie homilii ks. Proboszcz odniósł się do słów Chrystusa z kazania na Górze, który mówi, że nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić. Te słowa, mają dotykać i przemieniać człowieka, one nadal są aktualne i ponadczasowe dla nas żyjących tu i teraz. Następnie przywołał dwie postawy ludzi. Jedni to ci, którzy bronią się przed nowoczesnością, przed tym wszystkim co burzy spokój i wiernie strzegą oraz zachowują to, co jest już osiągnięte. Drudzy z kolei to ci, którzy zapominają o dotychczasowych osiągnięciach, stawiając tylko na nowe i nowoczesność, a rzeczy stare najlepiej umieściliby w muzeum. A przecież słuchając słów Chrystusa, winniśmy pamiętać, że uczy On nas zupełnie czegoś innego. Dobry gospodarz, to ten, który ze swego skarbca wyciąga rzeczy nowe i stare. To jest ta norma mądrości i doświadczenia. Szanować to, co daje przeszłość i odnowić to, co udoskonala przyszłość. Wiedza i technika przy tym wszystkim winny iść w parze z moralnością. Chrystus uczy nas, aby nie niszczyć i nie odrzucać przeszłości, ale przyjmować ją i udoskonalać.

Dzisiejszy dzień, był również doskonałą okazją, by odsłonić i poświęcić logo ITWL, które zostało umieszczone w prezbiterium kościoła. Odsłonięcia dokonał Dyrektor Instytutu, który nie krył wzruszenia z dzisiejszej uroczystości. Wyraził swą radość oraz podziękowanie za to, że logo ITWL znalazło swoje miejsce w świątyni MB Ostrobramskiej. Na koniec życzył, by współpraca z parafią nadal była tak dobra i owocna jak dotychczas.

xKW