ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 150

W poniedziałek 9 maja Mszą św. o godz. 10 w naszym kościeleIMG_9701 rozpoczęły się uroczystości 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 150. Głównym celebransem był delegat Ordynariusza Wojskowego ks. prał. płk January Wątroba – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP. Koncelebransami byli: ks. płk dr Jan Domian – Proboszcz Parafii oraz ks. por. Maksymilian Jezierski – katecheta. Na początku Eucharystii ks. Wątroba odczytał okolicznościowy list Biskupa Polowego J.E. Józefa Guzdka, w którym  zostało zawarte przesłanie nt. wychowania i edukacji, a także życzenia oraz pasterskie błogosławieństwo. List ten został przekazany na ręce p. Grażyny Żółtowskiej – Dyrektor szkoły.

W czasie kazania ks. Wątroba powołując się na słowa Christiana Schultza, że „rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia” zachęcał, aby cała społeczność szkoły weszła na to wzniesienie 60-ciu lat działalności i spróbowała spojrzeć na nie w świetle Ewangelii. Kaznodzieja podkreślił, „że był to czas spełniania posłannictwa i odpowiedzialnej misji” zarówno w sferze edukacyjnej, jak i wychowawczej. Kazanie zakończyły życzenia: „Dzieciom i młodzieży życzymy, by dobrze spożytkowały przekazaną im wiedzę i wychowanie, a swych nauczycieli zawsze darzyły najwyższym szacunkiem i wdzięcznością. Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom życzymy jak najwięcej satysfakcji i radości z sukcesów i dalszego rozwoju swoich podopiecznych.. Niech Maryja – Stolica Mądrości wyprasza wam potrzebna łaski i Boże błogosławieństwo na każdy dzień wypełniania swego – jakże ważnego i odpowiedzialnego – posłannictwa.”

W oprawię Mszy św. wzięli udział nie tylko uczniowie, ale także dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci.

Po wspólnej modlitwie w intencji całej społeczności szkoły miała miejsce dalsza część uroczystości, która odbyła się w sali kinowej Wojskowej Akademii Technicznej.