SWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

Uroczysta zbiórka z udziałem władz uczelni i wydziałów akademickich odbyła się w czwartek 12 sierpnia 2021 r. w Klubie WAT.

„15 sierpnia to dzień szczególny dla każdego żołnierza Wojska Polskiego. Święto obchodzone w tym dniu ku czci zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest dowodem historycznego rodowodu i tradycji ciągłości zbrojnego ramienia Państwa Polskiego. Ta tradycja jest w Was, drodzy Żołnierze, macie ją we krwi, w wyznawanych wartościach, materializuje się w Waszych wyborach i działaniach. Tak jak kiedyś, tak i teraz, tradycja ta umacnia Wasze więzi ze społeczeństwem i spaja Was w siłę, która jest wielką wartością i synonimem bezpieczeństwa całego Narodu” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Podczas uroczystości zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe.
Za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej odznaczył jednego żołnierza Akademii Wojskowym Krzyżem Zasługi.

Ponadto Minister Obrony Narodowej, za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim nadał Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej nadał Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Gratulując wyróżnionym żołnierzom i pracownikom, rektor-komendant WAT zaznaczył, że mianowania na wyższy stopień wojskowy oraz przyznane odznaczenia są nie tylko nagrodą i uhonorowaniem ich zasług, ale stanowią także zachętę do dalszej pracy. “Nie spoczywajcie na laurach, rozwijajcie się i bądźcie chlubą dla swoich rodzin i dla naszej Ojczyzny. Mam nadzieję, że poczucie dumy z przynależności do wojskowej rodziny zawsze będzie Wam towarzyszyć“ – podkreślił płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak. Uroczystość była również okazją do podziękowania żołnierzom i pracownikom uczelni. „Wszystkim pracownikom naukowo-dydaktycznym, kadrze dowódczej Wojskowej Akademii Technicznej dziękuję za dążenie do perfekcji w kształceniu i przekazywaniu wiedzy i najwyższych wartości młodym pokoleniom. Dziękuję za wkład w ciągły rozwój naukowo-badawczy uczelni. Pracownikom administracji składam słowa podziękowania za pracę, dzięki której uczelnia nasza funkcjonuje tak dobrze i sprawnie w zakresie organizacyjnym” – powiedział rektor-komendant WAT.

Uroczystość zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i odprowadzenie sztandaru Wojskowej Akademii Technicznej.