„Tobie Polsko” – koncert patriotyczny

W niedzielę 18 listopada, po wieczornej Mszy św. gościliśmy w Naszej Parafii Zespół Artystyczny „FORTE” pod kierunkiem Pani Małgorzaty Cichockiej z pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 150. Koncert patriotyczny „Tobie Polsko” w wykonaniu dzieci i młodzieży stanowił piękne wejście w kolejne stulecia niepodległości Naszej Ojczyzny. Świątynia była wypełniona po brzegi, a wśród gości obecny był m.in. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Pięknie wykonane pieśni i piosenki patriotyczne oraz legionowe pokazały ogromny potencjał obecny w najmłodszym pokoleniu Polaków. Była to uczta zarówno dla ucha jak i dla ducha. Występ trwający ponad godzinę słuchało się z przejęciem i zadumą, wielu obecnych wzruszyło się do łez.