Triduum Paschalne 2021

Tegoroczne Triduum Paschalne w Naszej Parafii podobnie jak w całej Polsce było czasem głębokiej refleksji nad ludzkim życiem i śmiercią. Trudny czas trwającej od przeszło roku pandemii skłonił do gorliwej modlitwy w intencji chorych, osób zaangażowanych w walce z epidemią oraz ich rodzin.
W Wielki Czwartek jak co roku parafianie podziękowali duszpasterzom za ich posługę duszpasterską i udzielane sakramenty. Wielki Piątek był czasem zadumy nad miłością Boga do ludzi i ofiarą Chrystusa dokonaną na krzyżu. Cisza Wielkiej Soboty kierowała serca ku Najświętszemu Sakramentowi wystawionemu w symbolicznym Grobie Pańskim, gdzie przez cały dzień wartę pełnili podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. Bogata w treść liturgia Wigilii Paschalnej radosnym Alleluja oznajmiła światu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.