Triduum Paschalne 2022

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu dobiegł końca. Tegoroczne Triduum Paschalne w Naszej Parafii, jak w całym Kościele Powszechnym było czasem przeżycia po raz kolejny misterium Męki, Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. Trudny czas wojny na Ukrainie stał się okazją do jeszcze głębszej refleksji nad wartością ludzkiego życia i sensem cierpienia.

W Wielki Czwartek, jak co roku parafianie podziękowali duszpasterzom za ich posługę duszpasterską i udzielane sakramenty. Wielki Piątek był czasem zadumy nad miłością Boga do ludzi i ofiarą Chrystusa dokonaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Cisza Wielkiej Soboty kierowała serca ku Najświętszemu Sakramentowi wystawionemu w symbolicznym Grobie Pańskim, gdzie przez cały dzień wartę pełnili podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. Bogata w treść liturgia Wigilii Paschalnej radosnym Alleluja oznajmiła światu, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał.