„UCZYNKI MIŁOSIERDZIA”

img_8057Jednym z  wielu  uczynków   miłosierdzia  jest  troska o potrzebujących  naszej  pomocy.  Dlatego  nasza  parafia  zorganizowała na  zakończenie  Jubileuszowego  Roku  Miłosierdzia  zbiórkę  środków  czystości  i  higieny  osobistej  dla  Wychowanków  Towarzystwa  Opieki  nad  Ociemniałymi  w  Laskach.  Zbiórkę  przeprowadzili  wolontariusze  z  Gimnazjum nr 86.  Środki  czystości  oraz  higieny  osobistej  parafianie przynosili do kościoła w dniach 13-14 listopada 2016 r.

We wtorek 15 listopada Ks. płk dr Jan Domian – proboszcz – zorganizował transport tychże darów do ośrodka w Laskach. W imieniu Wychowanków Ośrodka dary przyjęła Pani Anna Płóciennik.

Cieszy nas duże zaangażowanie parafian, którzy aktywnie wzięli udział w akcji na rzecz niepełnosprawnych.  Wszystkim  darczyńcom  za hojność składamy  „Bóg  zapłać”.

E. Wojtas