Uroczysta ZBIÓRKA W NARODOWYM CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI Z OKAZJI ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

12 sierpnia 2021 roku w siedzibie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.

Wzięli w niej udział żołnierze, pracownicy Centrum i zaproszeni goście, wśród których znalazł się gen. bryg. Maciej Materka, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Obrony Cyberprzestrzeni.

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego.

Po wprowadzeniu sztandaru i wciągnięciu flagi jako pierwszy głos zabrał gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

 – Jako żołnierze i pracownicy wojska mamy przywilej działać dla dobra i bezpieczeństwa naszego Kraju – mówił gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. –  Mamy możliwość służyć i pracować w niepowtarzalnym środowisku realizując zadania, których nikt inny przed nami w wojsku nie realizował.  Naszą siłą jest zespół i współpraca. Współpraca wewnątrz NCBC, ale również z naszymi kolegami i koleżankami z innych jednostek i służb.

Minister Maciej Materka wręczył dwa wyjątkowe odznaczenia przyznane decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz obronności i suwerenności kraju Wojskowy Krzyż Zasługi za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek.

Dyrektor NCBC wręczył odznaczenia, akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaki pamiątkowe żołnierzom i pracownikom Centrum.

Na zakończenie głos zabrał gen. bryg. Maciej Materka, podziękował żołnierzom i pracownikom NCBC za ogromną pracę i służbę w ostatnich miesiącach. – To od waszych działań, waszej pracy i waszej współpracy zależy to jak Siły Zbrojne będą silne, bezpieczne i skuteczne, a co za tym idzie, i nie są to górnolotne słowa, będzie bezpieczna nasz Ojczyzna – powiedział pełnomocnik Ministra ds. Cyberbezpieczeństwa.