Uwielbieniowy koncert scholi

W przeddzień III niedzieli adwentu, czyli niedzieli gaudete (radości) w Naszej Parafii  odbył się koncert uwielbieniowy w wykonaniu scholii młodzieżowej. Przy blasku świec nawiązującym do porannych rorat zespół wykonał kilkanaście pieśni, m.in. Duchu Święty wołam przyjdź, Raduje się dusza ma, Chwalę Ciebie Panie, Mów do mnie Panie. Pod koniec spotkania zgromadzone osoby w chwili ciszy adorowały Najświętszy Sakrament, a następnie przyjęły błogosławieństwo. Śpiewające w scholi dziewczynki, opiekunki grupy Natalia i Monika oraz gitarzyści Szymon i Dominik zostali nagrodzeni gorącymi oklaskami.