WAT WŁĄCZYŁ SIĘ W DZIEŁO SZLACHETNEJ PACZKI

W dniach 6-8 grudnia 2019 r. odbył się finał kolejnej edycji Szlachetnej Paczki.
Jak co roku w akcję włączyli się wolontariusze z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Tegoroczna zbiórka zaowocowała pomocą rodzinie pani Martyny i jej córkom: Mariannie i Alicji. Dziewczynki zmagają się z przewlekłą chorobą płuc oraz lekkim autyzmem. Celem obranym przez wolontariuszy WAT było zebranie funduszy na koncentrat tlenu, oczyszczacz powietrza do domu, a także żywność trwałą i środki czystości.

Ogłoszenie zbiórki na Wojskowej Akademii Technicznej spotkało się z serdecznym odzewem wśród podchorążych i kadry dydaktycznej. Zebrano wystarczającą ilość ww. artykułów, aby odpowiedzieć na prośbę potrzebującej rodziny.

W sobotę wolontariusze z Duszpasterstwa Akademickiego WAT przystąpili do pakowania zebranych artykułów na plebanii, a następnie przygotowane paczki zostały  przekazane rodzinie pani Martyny.

Był to czas wytężonej pracy i wielkiej satysfakcji z pomocy rodzinie, która potrzebowała wsparcia.