Wielka Sobota 2019

W Wielką Sobotę od rana Adorowaliśmy Najświętszy Sakrament przy Grobie Pańskim. Przez cały dzień na posterunku stali podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej. Niezliczone tłumy wiernych przychodziły na chwilę modlitwy oraz poświecenie wielkanocnych koszyków ze święconką.

Liturgię Wigilii Paschalnej, której przewodniczył ksiądz Proboszcz, rozpoczęliśmy od poświęcenia ognia i nowego Paschału. Płomień stopniowo zapalanych świec rozświetlił naszą świątynię.
Czytania Słowa Bożego i Psalmy wprowadziły nas w historię zbawienia. Odśpiewaliśmy uroczyste Chwała na wysokości Bogu.., któremu towarzyszyły bijące dzwony. Litania do wszystkich świętych przypomniała nam o naszym wyjątkowym powołaniu. Poświęcona woda posłuży do chrztu dzieci.
Radośnie wybrzmiało Alleluja! wieszczące światu zmartwychwstanie Chrystusa.