Wielki Czwartek 2019

Wielki Czwartek to pierwszy dzień Triduum Paschalnego, w którym wspominamy Ostatnią Wieczerzę, pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Podczas uroczystego śpiewu Chwała na wysokości Bogu rozbrzmiały dzwony i dzwonki, które zamilkły aż do Wigilii Paschalnej.

Kazanie wygłosił Wikariusz ks. ppor. Krzysztof Włosowicz, który przybliżył sakrament kapłaństwa, które ma być schylaniem się do potrzebujących. Po homilii Eucharystii ksiądz Proboszcz płk. dr Jan Domian obmył 12 mężczyznom. Było to nawiązanie do obmycia stóp 12 Apostołom przez Chrystusa.

Po Komunii świętej Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT złożył kapłanom posługującym w Naszej parafii najserdeczniejsze życzenia. Również przedstawiciele grup parafialnych dziękowali księżom za ich posługę. Ksiądz Proboszcz zachęcił parafian do wytrwałej modlitwy o nowe powołania. Może do serca któregoś z naszych ministrantów już teraz kołacze Chrystus.

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie trwa Adoracja.