WIGILIA PASCHALNA

IMG_3345W sobotni wieczór, przed kościołem poprzez obrzęd poświęcenia ognia i świecy paschalnej rozpoczęliśmy obchody Wigilii Paschalnej.

Później z zapalonym paschałem procesja weszła do nieoświetlonego kościoła. Chrystus jest tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza ciemności grzechu i śmierci. Wszyscy zapalili od Paschału swoje świece. Symbolikę światła wyjaśnia śpiewane orędzie wielkanocne – Exultet: Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, Raduj się, Ziemio opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla Wieków; poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Po ogłoszeniu Wielkanocy wysłuchaliśmy rozbudowanej Liturgii Słowa. Najpierw o stworzeniu świata i człowieka, jego dramacie odejścia od Boga. Widzimy także jak Bóg na różne sposoby pragnie dotrzeć do zagubionego człowieka, jak bardzo pragnie wyzwolić go, być dla niego oparciem, nadzieją. Dobitnie o tym świadczą dzieje narodu wybranego. Za pośrednictwem Mojżesza czyni wiele znaków i cudów, wśród których najbardziej spektakularnym stało się przejście suchą nogą przez Morze Czerwone. To cudowne przejście legło u podstaw największego święta żydowskiego – Paschy, obchodzonego dla uczczenia wielkich dzieł Boga.

W to święto Paschy Bóg jeszcze raz, tym razem o wiele mocniej, wkracza w dzieje całej ludzkości. Dokonuje nowego przejścia, nowej Paschy, przejścia ze śmierci do życia.

O świcie nasz wspólnota wyszła procesyjnie aby przy wystrzale armat obwieścić światu – Chrystus Zmartwychwstał!