Wizyta Księdza Kapelana Wspólnoty Chleb Życia

16 września 2018 roku w naszej wspólnocie gościliśmy ks. Jacka Krzemienia kapelana ze Wspólnoty „Chleb Życia”. Wspólnota ta prowadzi 8 domów, dla ludzi bezdomnych, starych, chorych i matek z dziećmi, starając się  stworzyć miejsce do godnego życia i umożliwić powrót do społeczeństwa. Walczy ona z barierami edukacyjnymi na jakie napotykają dzieci i młodzież z ubogich rodzin, z bezrobociem i wykluczeniem osób niepełnosprawnych. Ksiądz Jacek na kazaniu poruszał  temat  bezdomności,  zwłaszcza  matek  i  dzieci,  wykluczenia,  głodu  i  niepełnosprawności.  Przypomniał najpiękniejszą wiadomość w życiu, „że Bóg oszalał z miłości do człowieka”, bo przecież przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi i przed Bogiem bogatym w miłosierdzie wszyscy jesteśmy ubodzy: milioner i żebrak, prezydent i bezdomny, biskup i grzesznik. Po Mszach św. w ramach cegiełek rozprowadzał dżemy wyprodukowane przez bezdomne matki. Ksiądz Jacek posługuje we Wspólnocie od 2006 roku.