Wolontariat Misyjny Salvator

W ostatnią niedzielę w Naszej Parafii został zorganizowany kiermasz Wolontariatu Misyjnego Salvator prowadzonego przez zgromadzenie zakonne Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie).
Celem kiermaszu było zgromadzenie środków na działalność misyjną wolontariatu w kraju i poza nim. Wolontariusze dzielili się świadectwem żywej wiary, która objawia się poprzez ducha misyjnego, prowadzącego ich w różne zakątki świata. Potrzeby kościoła stale rosną, a Wolontariat Misyjny jest odpowiedzią na nie. Salwatorianie posiadają wiele placówek, gdzie misjonarze przez wiele lat niosą ewangelię lokalnej ludności.
Zadaniem wolontariusza, jest wsparcie tej posługi poprzez prace konserwacyjne w parafiach oraz ośrodkach, prowadzenie rekolekcji, nauk przedmałżeńskich, lekcji języków obcych i podstawowych przedmiotów jak matematyka, pracę z osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub obłożnie chorymi, a także budowa kościołów, studni i innych potrzebnych obiektów. Wolontariusze pełnią posługę w naszej ojczyźnie, jak również w Albanii, Rumunii, Gruzji, Zambii, Tanzanii, Meksyku, Rosji, Ziemi Świętej czy na Filipinach.