WOLONTARIUSZE WAT Z POMOCĄ W ZOLU

Grupa wolontariatu działająca przy Duszpasterstwie Akademickim WAT nawiązała współpracę z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Warszawie. Podchorążowie w ramach wolnego czasu postanowili wesprzeć swoją pomocą siostry prowadzące ZOL. Pomoc polegała na pracy gospodarczej oraz porządkowej w ogrodzie.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego rozpoczął swoją działalność w1996 roku.  Został utworzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Udziela on świadczeń zdrowotnych obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz obejmuje  opieką osoby, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Jak podkreśla jedna z sióstr: „Wszystkie cele są realizowane w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i aktualnej wiedzy medycznej”.

Choć to była pierwsza wizyta w tym domu, to mamy nadzieję, że nie ostatnia. Chcemy nawiązać stałą współprace, nie tylko pomagając w pracach ogrodowych, ale również włączyć się w pomoc przy przebywających tutaj pacjentach.x