WOLONTARIUSZE WAT Z POMOCĄ

W podwarszawskiej miejscowości Laski od ponad 110 lat znajduje się Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla osób ociemniałych. Ośrodek ten ma na celu otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ściśle współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Zostało one założone przez Matkę Elżbietę Różę Czacką, której beatyfikacja jest przewidziana wraz ze Sługą Bożym kardynałem Stefanem Wyszyńskim 12 września 2021r. To oni są na co dzień z niewidomymi i dla niewidomych, towarzysząc im na każdym etapie ich życia. Prowadzone jest tu: przedszkole, szkoła podstawowa, zawodowa szkoła, liceum ogólnokształcące, szkoła policealna, szkoła muzyczna oraz internat.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje się do samodzielnego życia ponad 250 niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu całej Polski. Wychowankowie objęci są rehabilitacją wzroku (słabowidzący), nauką orientacji przestrzennej, rehabilitacją ruchową, hipoterapią, muzykoterapią. Ponadto w Laskach prowadzony jest dom dla dzieci głuchoniewidomych.

Laski to miejsce gdzie dzieci i młodzież wzrastają do akceptacji kalectwa, zrozumienia sensu życia, wzrastają w poczuciu własnej wartości i otwarcia na innych dzięki szczególnej atmosferze panującej w ośrodku.

To właśnie tutaj grupa wolontariatu WAT uczestniczyła w pomocy przy pracach gospodarczych oraz przy myciu okien w Szkole Podstawowej. Po skończonej pracy, wolontariusze mogli zwiedzić ośrodek i zapoznać się z jego pracownikami oraz siostrami. Jako wolontariusze z nadzieją patrzymy na dalszą współpracę przy porządkach wokół ośrodka, jak również przy pomocy podczas terapii oraz nauki młodych wychowanków.