WSPÓŁPRACA WAT – KUL

W czwartek 20 maja 2021 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy WAT i KUL. Wspólne działania uczelni będą dotyczyć obszarów naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz promocyjnych.

Umowa została podpisana przez rektora-komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka i rektora KUL ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego.

„Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy podpisać umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Umowa specyfikuje obszary naszego współdziałania, począwszy od naukowego, czyli np. wspólną realizację projektów naukowo-badawczych i rozwojowych, ale również w zakresie kształcenia, wymiany informacji i wzajemnej promocji” – powiedział płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

Ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że podpisanie umowy z Wojskową Akademią Techniczną jest wyrazem znaczącego wkładu nauk ścisłych w rozwój uniwersytetu. „Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia, która zapewnia nam doświadczenia związane w tym zakresie, szczególnie w obszarze cyberbezpieczeństwa i informatyki” – podkreślił rektor KUL.

Zawarte porozumienie przewiduje systematyczną wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy WAT i KUL m.in. poprzez organizację konferencji, sympozjów i seminariów. Współpraca ma również dotyczyć przygotowywania i wydawania monografii naukowych oraz publikacji w czasopismach naukowych. W obszarze dydaktycznym to m.in. tworzenie kierunków studiów, doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia, w tym organizacja szkoleń i studiów podyplomowych, zgłaszanie propozycji i realizacja projektów w konkursach krajowych i międzynarodowych oraz wymiana i wizyty studyjne studentów i doktorantów.