XX Dzień Papieski

Tegoroczny XX Dzień Papieski pod hasłem „Totus Tuus” obchodzony był w całej Polsce w niedzielę poprzedzającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w tym roku był to 11 października.

Tego dnia Nasza Parafia gościła trójkę stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: Glorię, Monikę i Michała. Na każdej Mszy opowiadali o tym jak wielkim wsparciem w ich życiu była pomoc ze strony fundacji. Podkreślali, że poza sprawami materialnymi ogromną rolę w „żywym pomniku św. Jana Pawła II” odgrywa wspólnota, którą tworzą stypendyści oraz wcielanie w życie nauczania naszego Świętego Rodaka.

Po każdej Mszy św. wolontariusze oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 150 zbierali ofiary na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która od dwudziestu lat pomaga zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. W tym roku obejmuje pomocą ok. 2000 osób z całej Polski.