XXI Dzień Papieski

W niedzielę 10 października 2021r. obchodzono w Kościele w Polsce XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się!”. Tego dnia w Naszej Parafii dzieci i młodzież ze scholi parafialnej rozprowadzali „papieskie kremówki”, do których dołączona była modlitwa: Litanii do św. Jana Pawła II. Zainteresowanie było tak ogromne, że do południa rozeszło się 430 opakowań. Dochód z akcji przeznaczony będzie na wakacyjny wyjazd scholi.
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 150 w Warszawie zbierali ofiary do puszek przeznaczone na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na kilku Mszach swoje świadectwo wygłosił Michał – podopieczny fundacji, która od lat wspiera uzdolnioną młodzież z ubogich środowisk budując „żywy pomnik” naszego Świętego Rodaka.